انواع خطوط در تحلیل تکنیکال ـ خط کانال


blog_image

مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

در ادامه مقالات قبلی ،اینبار به خط کانال میپردازیم.
قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قانون سوم نیوتن (قانون عمل،عکس العمل) عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

مطالب مرتبط

مطالب بیشتری در این زمینه مشاهده نمایید


blog_1

انواع خطوط در تحلیل تکنیکال ـ خط پروجکت

مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز

در ادامه آموزش ها در راستای ویدئوی قبلی اینبار استاد جعفرقلی به تشریح خط پروجکت پرداخته اند.
blog_2

انواع خطوط در تحلیل تکنیکال ـ خط میانی اندروز،شف اصلاحی و دولوگا

مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز

درادامه مجموعه ویدئوهای قبلی،به معرفی خط میانی و انواع آن میپردازیم. خط میانی که دکتر اندروز معرفی کرد. خط میانی شف اصلاحی و خط میانی دولوگا
blog_3

انواع خطوط در تحلیل تکنیکال ـ خط p0/p4

مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز

این ویدئو در ادامه ویدئو های قبلی استاد جعفرقلی در مورد اتواع خطوط در تحلیل تکنیکال می باشد.موضوع این ویدئو خط p0/p4 است. در ادامه شمارا به دیدن این ویدئو…
blog_4

انواع خطوط در تحلیل تکنیکال ـ خط مولتی پیوت لاین

مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز

درادامه مجموعه ویدئوهای قبلی،به خط مولتی پیوت لاین میپردازیم. این خط یکی از خطوط کاربردی در تحلیل به روش نیوتنی میباشد.

نظرات شما

نظر شما چیست؟ آن را با ما در میان بگذارید!