سلب مسئولیت مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز


کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه علمی تحقیقاتی دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمیشود.
این مجموعه هیچ تبلیغی برای فعالیت در بازارهای مالی مختلف ندارد و همگی مطالب تنها برای کمک به یادگیری روش علمی نیوتنی در آنالیز نمودار ها مطرح شده است.
لذا مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز هیچ مسئولیتی در قبال ضرر ها و فعالیت شما عزیزان در بازار های مختلف مالی را متقبل نخواهد شد.
حتما با آگاهی و کسب اطلاع هرکاری را انجام دهید.

تمامی محصولات نتیجه ی سالها تمرین و تحقیق مجموعه در مورد تکنیک های نیوتنی آنالیز نمودار ها میباشد و حقوق شرعی معنوی و قانونی آن متعلق به سایت tbba  است.


با تشکر مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز