#11991

محمد جان سلام
تمرین رو خوب انجام دادی و از نظر تمرینی درست بوده