#11998

محمد حان یکم استفاده ات از ابزار معلوم نیست مثلا خط میانی آبی معلوم نیست چیه و کاربرد اون میانگین متحرکات رو هم من نفهمیدم ولی در کل معامله خوبی بوده