#12005

سلام
معامله خوبی از کار در اومده ولی کاش یکم در موردش بیشتر توضیح میدادی