#12096

ابوالفضل دقیقا همین تحلیل و معامله رو ما هم داشتیم
عالی بود . فکر میکنم این سناریو رو تو عصرانه هم داشتیم