خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها ترید AUDUSD پاسخ به: ترید AUDUSD

#12107

مجتبی جان با توجه به ساختار کارت درست بوده ولی چنگالتو زیاد خوشم نیومد