#12115

خانم اخکان من تحلیلتون رو میپسندم اما معاملتون وسط راهه و زیاد جالب نیست . یادتون باشه برای معامله باید صبور باشید و به وقتش سوار بشید این الان بیشتر راه رو اومده.