خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها ترید AUDUSD پاسخ به: ترید AUDUSD

#12134

تو همین دیدی که فرستادی رنجه