#12165

خوبه دیدت نوید جان بنظرم دید معقولیه هرچند من ترجیح میدم اون سقف بالایی بشکنه تا بگم روند نزولی تموم شده.