خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها ترید AUDUSD پاسخ به: ترید AUDUSD

#12241

اقا مجتبی خطاطتون خیلی بده بیشتر دقت کنید