خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها ترید EURUSD پاسخ به: ترید EURUSD

#12244

این رنجه اقا مجتبی و معامله توش مکروهه 🙂