#12245

این ستاپتو دوست داشتم خوب بود بازم جای استاپ و میشه بحث کرد ولی از همه معاملات امروزتون بنظرم بهتر بود چون تو بازار جون بود و داشت حرکت میکرد.