خانه انجمن ها فروم نیوتنی ها ترید AUDUSD پاسخ به: ترید AUDUSD

#12252

خوبه اما لیزی زی یکم سخته گرفتنش