#12253

خوبه اما بازم مشکل جای حد سود و حد ضررتونه 🙂