#12285

بنظرم تو تایم 5 دقیقه حتما برد ای رو ببین و زومتو عقب ببر تا بدونی کجا داری چکار میکنی
کلا تحلیل و معامله رو تو تایم 5 دقیقه من خودم به شخصه نمی پسندم چون بیشتر اوقات میخوای فقط معامله کنی و این باعث ضرر میشه