#12328

مجتبی حالا فارق از نتیجه من بنظرم اصلا از چنگال درست استفاده نمیکنی اینو هم من چند بار بهت گفتم هم استاد. حتی تو معامله دیروزت که خیلی خوب بود بنظرم شناخت ساختارت خوب بود و استفاده ات از چنگال به عنوان یه ابزار اصلا خوب نبود.
میخوای اینجوری معامله کنی اون چنگال هیچ کمکی بهت نمیکنه و تازه شاید کارتم خراب کنه.
از ابزار باید درست استفاده بشه