#12329
Mojtaba.FMojtaba.F
مشارکت کننده

مرسی، سعید جان بیشتر راهنمایی می کنی؟ بحث مینور و ماژور داری یا موضوع دیگه ای هست؟ تو این فریم شما چطور ترسیم می کردی؟