#12330

الان این چنگال اصلا نباید ترسیم میشد. مودیفای شیفش بهتر میشد . تو این زومی که فرستادی چنگال خوب نمیشه انداخت خیلی چون یه مدت طولانی بازار رنجه و تازه داشته از رنجی در میومده ولی مودیفای شیف همین که انداختی یا یه چنگال نزولی خیلی بهتر بود.