#12531

ممنون اقا مجتبی ای کاش کمی هم توضیحات مینوشتین در موردش ولی بنظرم تحلیل خوبی بشه