#12532

عالی آقا مجتبی
اگه میتونستین یه تصویر کلی تر مثلا تو تریدینگ ویو میزاشتین خیلی بهتر بود ولی همینجوری که دیدم خوب بودن