#12603

سلام وقت بخیر
ستاپت خوب بوده و از شانستون یه الگوی واش زده ولی میتونستین بعد از اومدن قیمت به بالای خط میانی دوباره وارد بشین با استاپ زیر کف جدید