#12655

سلام عمار جان
این پوزیشنت مثل نفت نیست
یکم تو تریگر گیری اشتباه کردی و اینجا میتونم بهت بگم که تو استاپتم اشتباه کردی و باید زیر کف آخری میزاشتی حد ضرر و
و اینکه حواست به سخنرانی آقای پاول نبوده 🙂