#12697
تصویر پروفایل شماamma.etemadinia
مشارکت کننده

آقا سعید مشکل چیه؟ روند نزولی بوده و جنگال در جهت روند. قبلا هم واکنش های خوبی داشته به چنگال.