#12699
تصویر پروفایل شماa.etemadinia
مشارکت کننده

واکنش به خط MLH بالا. شکست خط روند صعودی کوچک(خط رفتار). برگشت از خط MLH بالا تا خط میانه(قانون پنجم اندروز)

Attachments:
You must be logged in to view attached files.