#12788
تصویر پروفایل شماamma.etemadinia
مشارکت کننده

و قسم به نمودار آن زمان که با تو سخن می گوید:
حرکت ماژور صعودی، واکنش به سقف شکسته شده قبل و واکنش به خط میانه. تغییر مینور در جهت ماژور. پرواز و تمام

Attachments:
You must be logged in to view attached files.